اطلاعات کارگزاری ها

شرکت کارگزاریتلفندورنگارآدرس
صبا تامین (كيمياسهم )88550662-488550665خ احمد قصیر-خ پانزدهم خ شهیداحمدیان روبروی سازمان حسابرسی ساختمان صبا ط اول
بانك سامان88774669-71    8877024088774669-71خ - آفريقا - پائین تر ازچهارراه جهان كودك = نبش كوچه 25  - پلاك 29 - طبقه 7 - واحد 7
اطمينان سهم66728080 -1      - 6672831466742381حاقظ - انتهاي پل -  نبش كوچه ايرج -روبروي بانك تجارت - پ231- طبقه 2
مفيد66726499-6673070066726499-66730700حافظ  پايين‎تراز ساختمان بورس كوچه ايرانيان  پلاك 2  ط6-
توسعه سرمايه دنيا66746453-5-66729121-266742104حافظ - كوچه كامران صالح - پلاك 20 - طبقه 1
مفيد66743900-1-6674417666744851حافظ - پايين‌ترازسازمان بورس - كوچه كامران صالح - پ 20 - طبقه اول غربی
سهام پژوهان شايان66717988 - 6671775166735361حافظ - پايين‎تر از ساختمان بورس - كوچه ايرانيان - پلاك 2 - طبقه 6
امين سهم66726227-66726040-6672650566726284حافظ - پايين‌تر از جمهوري - انتهاي پل حافظ- پ 231 - طبقه 4
دنياي خبره66724001 -2-6670025066724003حافظ - بعد از پل دوم - كوچه شهيد كامران صالح - پلاك 31 - طبقه دوم
توسعه فردا(گنجينه سهام)88201388-9088051494چهار راه جهان کودک - بزرگراه حقانی - پلاک 49- طبقه 5