اطلاعات کارگزاری ها

شرکت کارگزاریتلفندورنگارآدرس
ارزش آفرین (بدره سهام )88563896-8856398488563956شهرک غرب - بلوار دریا - جنب بانک سپه - پلاک 260 طبقه 3
سهم آشنا277122073072سعادت آباد - بالاتراز میدان کاج - کوچه هشتم پلاک 27 ساختمان ABCO
تدبيرگران فردا88790821-88790182-8877465188798734خیبان آفریقا - پائین ترازجهان کودک نبش کوچه 25 سا ختمان 29 ط2واحد c2
بانك ملي ايران8435888712312خیابان ولیعصر-قبل از سه راه شهید بهشتی - کوچه نادر پلاک2
بانک انصار22012886-22012883-22012891 5وخیابان ولیعصر-خیابان تابان غربی-پلاک 59 - طبقه سوم اتاق معاملات جردن
كارآمد22012763-22012620-22012554خیابان ولیعصر-بالاترازنیایش -خیابان شهید حسین عاطفی پلاک 100طبقه 7 شمالی
نقش جهان63486000خیابان ولیعصر- خ بزرگمهر- پلاک 38
آگاه88674431-88674421-8867441588674526خیابان ولیعصر- بالاتر از  میر داماد -کوچه یزدان پناه پلاک 91 طبقه 10
آبان88553030-88726733-488556080خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی پلاک 2113
بانك كشاورزي88705580 - 8872815588728155خیابان ولیعصر - پائین تر از پارک ساعی -خ 18 - پلاک 25 طبقه 4