مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت : زیر ساخت های فنی انتقال عملیات تسویه و پایاپای بورس کالای ایران به این شرکت فراهم شده است و هم اکنون این فرآیند در مرحله اجرای نهایی قرار دارد.
مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: با ورود 19 هزار و 500 نفر به فرایند معاملات اوراق تسهیلات مسکن، تعداد استفاده کنندگان از این اوراق از مرز یک میلیون هزار نفر گذشت.