شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج شرکت پخش هجرت در سامانه پس از معاملات خبر داد.
سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) را به ارزش یک هزار میلیارد ریال صادر نمود.

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد