۱۳۹۵/۰۵/۰۵
مدیر امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از صدور 14 کد سهامدار خارجی در تیرماه امسال خبر داد.
۱۳۹۵/۰۵/۰۴
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سامانه پس از معاملات خبر داد.