مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت : انتشار اوراق صکوک در سال ۹۵ با ۱۲ برابر افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به مرز ۶ هزار میلیارد تومان رسید.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ارزش بازار ۲۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال همچنان جایگاه خود را در صدر جدول بزرگان شرکت های بورسی حفظ کرد.