شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران با کسب اکثریت آرا برای نخستین بار به عضویت شرکت های سپرده گذاری آسیا و اقیانوسیه در آمد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه ایران را یکی از جذاب ترین بازار های دنیا برای سرمایه گذاری دانست و گفت: ایران بعد از «برجام» وارد مرحله جدیدی از حیات اقتصادی خود شده است.