شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱ در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.
در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد ۵۸۶۰ نفر با استفاده از۲۶۳ هزار و ۱۵۹ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.