معاونت عملیات شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از یک هزار میلیارد ریال انواع سود به ۱۵۰۶ سرمایه گذار پرداخت کرد
تعدادی از پیشکسوتان بازار سرمایه به بهانه ۵۰ سالگی این بازار عصر سه شنبه در محل سالن اجتماعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گردهم آمدند.

شبکه‌های اجتماعی