جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 16 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که تهرانی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص داده اند.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بازار سرمایه ایران می تواند از ظرفیت های جدید پساتحریم برای توسعه فعالیت های بین المللی خود بهره لازم را ببرد.